Hindistan Asgari Ücret – Hindistan’da Asgari Ücret 2022

Güney Asya ülkeleri arasında, çalışanlarının aldığı maaş ile merak edilen Hindistan ssgari ücret konusunu bu yazımızda sizler için derinlemesine işledik. Yazımızda Hindistan hakkında bilgiler aktarıp, ekonomisi hakkında detaylara yer vereceğiz.

28 birlik ve eyalet bölgesinden oluşan Hindistan, Güney Asya ülkesidir. Dünyanın yedinci büyük alanına sahip olmakla birlikte satın alma gücü de oldukça iyidir.

Nominal verilere bakıldığında dünyanın en büyük on ikinci ekonomisine sahiptir. Ancak nüfusunun çok yoğun olması, milli gelirin de düşük olmasına sebep olur. Bu nedenle Hindistan Asgari Ücret rakamları, diğer ülkelere göre oldukça düşüktür.

Ülkemizde yaşanan ekonomik gelişmelerin ardından asgari ücret rakamları merak edilirken, diğer bir merak konusu olan Hindistan asgari ücret 2022 rakamları nasıl olacak, bu rakamlar nasıl belirlenir, detaylı olarak açıklayalım;

Hindistan Asgari Ücret 2022 Neye Göre Belirlenecek?

Hindistan’da asgari ücret belirleme şekli, diğer ülkelere göre biraz daha farklıdır. Bu ülkede pek çok asgari ücret çeşidi bulunur ve bunlar saatlik, aylık, haftalık ya da günlük oranlara göre belirlenmektedir. Ayrıca Hindistan asgari ücret rakamları mesleki ustalık düzeyine, sektöre ve bölgelere göre de değişir.

Hindistan asgari ücret 2022 rakamları kanunlara göre 6 farklı etkenle belirlenir. Bu etkenler şöyle açıklanabilir;

  • Yetişkin bir Hindistanlının günlük 2.700 kalori alabilecek kadar yemek yiyebilmesi gerekir.
  • Elektrik, benzin, su gibi ihtiyaçlara harcanan giderlerin, asgari ücretin %20’sine denk gelmesi gerekir.
  • Ailede her çalışan için üç tüketim maddesi belirlenir ve bunların gideri hesaplanır.
  • Ailenin bir yıl içinde belirli sayıda kıyafet alabiliyor olması gerekir.
  • Kira ücretlerinin asgari ücretle ödenebilmesi gerekir.
  • Asgari ücretin %25’lik kısmının sağlık, eğitim gibi ihtiyaçları karşılayabilmesi gerekir.

Yukarıdaki verilere bakılarak Hindistan’daki asgari ücretin en az olması gereken rakam, işçi sendikaları tarafından 15.000 Rupi olarak açıklanmıştır. 2022 yılında bu rakamın verilip verilmeyeceği henüz belli değildir. Ancak Hindistan hükümeti tarafından daha düşük asgari ücret tutarı belirleneceği tahmin edilmektedir.

Hindistan Çalışma Şartları Nasıldır?

Hindistan geneline bakıldığında, ülkedeki çalışma şartlarının oldukça ağır olduğu söylenebilir. Çalışma şartlarında bir sınır belirlenmiştir ancak bu sınır yine eyaletler arasında değişmektedir.

Haftalık çalışma süresi genel olarak 48 saattir ama bazı eyaletlerde 10, 11 ya da 12 saat olarak da belirlenmektedir.

İlgili Yazı : İngiltere Asgari Ücret

Ülkedeki emeklilik yaşı 55 ile 68 yaş arasındadır. 65 yaşına gelen kişiler, gerekli prim gününü doldurduktan sonra emekli maaşı almaya hak kazanır. Emekli maaşları da tıpkı Hindistan asgari ücret rakamları gibi düşüktür.

Ülke içinde çok sayıda işçi sendikası vardır ve sendikaların doluluk oranına bakıldığında, oldukça yüksek olduğu görülür. Buna rağmen çalışanların %40’ı bir sendika üyesi değildir. Sadece bu verilerden bile ülkede çalışan sayısının fazla olduğu görülebilir. Sendikalar da Hindistan asgari ücret 2022 rakamlarının yükseltilmesi taraftarıdır.

Hindistan’da vasıfsız yani niteliksiz olan işçiler için 2000’den fazla iş türü bulunmaktadır. Bu işler 40’tan fazla istihdam kategorisinde yer alır.

Belirlenmiş olan her kategori için farklı bir asgari ücret düzeyi hesaplanır. Bu da her iş alanı için karmaşık bir asgari ücret rakamı olduğunu ortaya çıkarıyor.

Hindistan’da Nasıl Yaşanır?

Hindistan, İngiliz işgalinden sonra çeşitli şekillerde yönetilen bir ülkedir. İşgalden sonrasından günümüze gelene kadar ekonominin iyi yönetildiğinden bahsetmek mümkün değildir.

Bu işgal sonrasında ithal ikameci, Fabian sosyalizm ve sosyal demokratik ilham politikaları ile yönetilmiştir. Bu politikaların yetersiz kalması, ülkenin gelişememesine neden olmuştur. Sonraki dönemlere bakıldığında ise tekellerin kamu mülkiyetine hakim olması ve yaygın yolsuzlukların oluşması, ekonominin yavaş büyümesine neden olmuştur.

1991 yılından itibaren ekonomide iyileşmeye gidilmiş ve Pazar odaklı anlayış benimsenmiştir. Ayrıca serbestleştirme politikaları uygulamış ve halkın, az da olsa ekonomik refah kazanılması sağlanmıştır.

Hindistan asgari ücret rakamlarına bakıldığında ev kiralarının oldukça yüksek olduğunu söylemek yanlış olmaz. Ev kiraları 2000 rupiden başlamaktadır ve bu rakam, düşük düzeyde asgari ücret alan kişileri oldukça zorlar durumdadır.

Ülkedeki pahalılığın düzeyini anlamak için süt fiyatlarına da bakılabilir. Hindistan’da bir litre süt fiyatı 44 rupidir. Hindistan’daki bir litre benzin fiyatı ise 70 rupidir. Bu durumda km başına benzin fiyatı 13 rupi olarak hesaplanır.

Hindistan asgari ücret 2022 rakamlarının yukarıda sayılan temel giderlerin pahalılığına göre hesaplanması bekleniyor. Diğer taraftan ülke enflasyonuna bakıldığında, her dönemde değiştiği ancak yüksek aralıklarda olduğu görülüyor.

Bunun sonucunda ise gelir düzeyi açısından, farklı kesimler arasında büyük fark bulunuyor.

Hindistan’da Hangi Sektörlerde Çalışılabiliyor?

Hindistan tarihine bakıldığında geçmişten günümüze kadar üç işkolunun olduğu görülür. Bunlar tarım, sanayi ve hizmet sektörüdür. Hizmet sektöründe bankacılık, eğitim, sağlık hizmetleri, sigortacılık, yazılım, BT, iletişim, inşaat ve perakende gibi pek çok alan bulunmaktadır.

Tarım sektörü her geçen yıl azalsa da halen devam etmektedir. Tarım sektöründe ise bitkiler, bahçecilik, ipekçilik, avcılık, hayvancılık, balıkçılık, süt ürünleri üreticiliği, ormancılık ve su ürünleri yetiştiriciliği yapılır.

Hindistan sanayi sektörüne bakıldığında yine pek çok iş alanının olduğu görülür. Petrol ve kimyasal maddeler, ilaç üretimi, otomotiv, kuyumculuk ve mücevher üretimi, madencilik, tekstil, savunma sanayi, demir ve çelik sanayi, kağıt hamuru ve kağıt endüstrisi bunlardan bazılarıdır.

Hindistan Asgari Ücret Ne Kadar?

Hindistan en kalabalık ülkelerden biri olduğu için devlet gelirleri, vatandaşların ihtiyaçlarını karışlamakta yetersiz kalıyor. Diğer ülkelere bakıldığında Hindistan’ın yoksul bir ülke olduğu söylenebilir.

Ayrıca Hindistan para biriminin diğer ülkelerin para birimlerine göre değersiz olması da halkın yoksullaşmasının bir başka nedeni olarak gösterilmektedir. Hindistan asgari ücret 2021 yılında günlük 178 Rupi olarak belirlenmiştir.

Ancak bu ücretin ülke genelinde standart olduğunu söylemek yanlış olur. Çünkü eyaletler arasındaki günlük asgari ücret rakamları farklılık gösterir. Her eyalet için farklı asgari ücret uygulaması bulunmaktadır.

Hindistan asgari ücret 2022 rakamları da yine bu eyaletler arasındaki farka göre belirlenecektir. Hindistan’daki asgari ücret rakamlarını dolar olarak değerlendirirsek, günlük 3 dolara denk gelir. Bu durumda belirli nitelikleri bulunan ve işinde başarılı olan çalışanlar aylık 200 dolar kazanç elde eder.

Hindistan Asgari Ücret 2022 Hangi Yasaya Göre Belirlenecek?

Hindistan’da asgari ücret rakamları belirli yasalara göre belirlenir. Bu yasalar 1948 asgari ücret yasası, 1936 ücretlerin ödenmesi yasası, 1965 prim ödeme yasası ve 1976 eşit ücret ödeme yasası şeklindedir.

2020 yılına kadar Hindistan asgari ücret rakamları 1948 asgari ücret yasasına göre belirleniyordu. Ancak 2019 yılının ağustos ayında bu yasanın yerine, 1936 ücretlerin ödenmesi yasası kabul edildi.

Yeni ücret kanuna göre işçilere, belirlenen asgari ücretten daha az bir rakam ödenmesi yasaklanmıştır. Yine bu kanuna göre asgari ücret rakamları beş yıldan fazla süremeyen bir zaman diliminde gözden geçirilerek yeniden belirlenmelidir.

Hindistan asgari ücret 2022 rakamları da bu yasaya göre belirlenecektir.

Hindistan’da İşçiler Hangi Kategorilere Göre Asgari Ücret Alıyor?

Hindistan’ın asgari ücret maaşlarının işin beceri düzeyine ve niteliğine göre hesaplandığından bahsetmiştik. Buna göre Hindistan’da bulunan işçiler vasıflı, yarı vasıflı, yüksek vasıflı ve vasıfsız olarak dört kategoride değerlendiriliyor.

Her bir kategori kendi içinde yine farklı asgari ücret alıyor. Bu nedenle sabit bir asgari ücret maaşından bahsetmek mümkün olmuyor.

Hindistan asgari ücret 2021 rakamlarına bakıldığında ortalama olarak günlük 176 Rubi yani ayda ise 4.576 Rubi olduğu söylenebilir. Yukarıda da açıkladığımız gibi ücretler yasasına göre asgari ücret tutarının 5 yılda bir düzenlemesi gerekiyor.

Son üç yıla bakıldığında asgari ücretin ortalamasının 176-178 Rubi olduğu görülüyor. Bu da Hindistan asgari ücret 2022 rakamının yine aynı düzeyde kalabileceğini gösteriyor.

Hindistan’da Yabancılar Çalışabiliyor mu?

Hindistan, yabancı uyruklu kişilerin çalışmasına izin verebiliyor. İstihdam için gelen yabancı uyruklu kişiler, istihdam vizesi alarak çalışmaya başlayabiliyor. Ancak bu vizeyi alan kişilerin ülkeye giriş tarihinden itibaren iki hafta içinde FRO’ya kayıt yaptırmaları isteniyor.

Yorum yapın